2008/444/EG: Beschikking van de Commissie van 5 juni 2008 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van bluetongue in Duitsland in 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2363)