Schriftelijke vraag E-2345/09 van Robert Kilroy-Silk (NI) aan de Commissie. Geen verblijf voor werkloze immigrant