Zaak T-248/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 24 september 2008 — HUP Uslugi Polska/BHIM — Manpower (I.T.@MANPOWER) ( Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk I.T.@MANPOWER — Absolute weigeringsgronden — Onderscheidend vermogen — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Ontbreken van tekens of benamingen die gebruikelijk zijn geworden — Ontbreken van merk dat publiek kan misleiden — Artikel 7, lid 1, sub b tot en met d en g, en artikel 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 )