Asia T-248/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 24.9.2008 — HUP Uslugi Polska v. SMHV — Manpower (I.T.@MANPOWER) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki I.T.@MANPOWER — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyky — Kuvailevuuden puuttuminen — Merkkejä tai merkintöjä, jotka ovat tulleet tavallisiksi, ei ole — Tavaramerkkiä, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan, ei ole — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b-d ja g alakohta ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta)