Schriftelijke vraag E-2921/08 van Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) aan de Commissie. Extra grote vrachtwagens (ecocombi's)