Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 18/2008 van 1 februari 2008 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst