2008 m. vasario 1 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 18/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)