ETA:n sekakomitean päätös N:o 18/2008, tehty 1 päivänä helmikuuta 2008 , ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta