EMP Ühiskomitee otsus nr 18/2008, 1. veebruar 2008 , millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XXI lisa (statistika)