Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 18/2008 от 1 февруари 2008 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП