Beschikking van de Commissie van 06/08/2008 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.5246 - GOLDMAN SACHS / LEG AND WESTPHALIAN COMPANIES) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)