Schriftelijke vraag E-010016/11 Paul Murphy (GUE/NGL) aan de Commissie. Subsidie in het kader van maatregelen om tuberculose en brucellose uit te bannen