Schriftelijke vraag E-5705/08 van Saïd El Khadraoui (PSE) aan de Commissie. Energie-efficiëntie in de gebouwen van het Europees Parlement en de Commissie