Schriftelijke vraag E-0932/08 van Rumiana Jeleva (PPE-DE) aan de Commissie. Milieuproblemen in verband met Kremikovtzi AD