Schriftelijke vraag E-2371/10 van Diogo Feio (PPE) en Nuno Melo (PPE) aan de Commissie. Codesharingovereenkomst tussen TAP en Brussels Airlines