2009/868/EG: Beschikking van de Commissie van 17 juni 2009 betreffende steunmaatregel van de staten C 5/07 (ex N 469/05) inzake de versoepeling van de verplichtingen inzake informatieverstrekking voor bedrijven die deelnemen aan de Deense tonnagebelastingregeling (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 4522) (Voor de EER relevante tekst)