Schriftelijke vraag E-3032/07 van Caroline Jackson (PPE-DE) aan de Commissie. Actie van de EU ter beperking van de bijvangst van zeevogels