Schriftelijke vraag E-3828/08 van Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) aan de Commissie. Kinderarmoede