Schriftelijke vraag E-5511/08 van Joel Hasse Ferreira (PSE) aan de Commissie. Toepassing van de tarifering per seconde, overeenkomstig Richtlijn 2005/29/EG