Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 872/2008 της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 , περί της θέσπισης απαγόρευσης της αλιείας πεσκαντρίτσας στις ζώνες VΙΙΙc, IX και X, καθώς και στα κοινοτικά ύδατα της CECAF 34.1.1, από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας