Schriftelijke vraag E-6254/08 van Andreas Mölzer (NI) aan de Commissie. Gelijke behandeling van autobezitters op Europese wegen