Zaak C-79/06: Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 7 februari 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek