Schriftelijke vraag E-2852/07 van Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) aan de Commissie. Toepassing van Verordening (EG) nr. 261/2004 over de rechten van luchtreizigers