Schriftelijke vraag E-012026/11 Rachida Dati (PPE) aan de Commissie. Naar een totstandbrenging van de interne gasmarkt tegen het jaar 2014