Schriftelijke vraag E-6449/08 van Glenis Willmott (PSE) aan de Commissie. Voorzieningen voor KMO's in Richtlijn 2004/24/EG inzake traditionele kruidengeneesmiddelen en Richtlijn 2002/46/EG inzake voedingssupplementen