Schriftelijke vraag E-007449/12 Ria Oomen-Ruijten (PPE), Thijs Berman (S&D), Franziska Keller (Verts/ALE), Niccolò Rinaldi (ALDE) en Esther de Lange (PPE) aan de Commissie (Vicevoorzitter — Hoge Vertegenwoordiger). VP/HR — Discriminatie op grond van kaste