2008/807/EG: Beschikking van de Commissie van 10 september 2008 tot wijziging van de lijst van grensinspectieposten in de Beschikkingen 2001/881/EG en 2002/459/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 4861) (Voor de EER relevante tekst)