Gevoegde zaken T-396/05 en T-397/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juni 2009 — ArchiMEDES/Commissie ( Arbitragebeding — Overeenkomst inzake renovatieproject voor stedelijk onroerendgoedcomplex — Terugbetaling van deel van voorgeschoten bedragen — Verzoek tot veroordeling van Commissie tot betaling van saldo — Vordering in reconventie van Commissie — Beroep tot nietigverklaring — Beschikking tot terugvordering — Debetnota — Handelingen van contractuele aard — Niet-ontvankelijkheid — Verrekening van schuldvorderingen )