Schriftelijke vraag E-6955/08 van Renate Sommer (PPE-DE) aan de Commissie. Besteding van subsidies door Turkije aan de bestrijding van hondsdolheid bij honden