Asia F-73/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 16.4.2008 — Doktor v. neuvosto (Henkilöstö — Virkamiehet — Palvelukseen ottaminen — Irtisanominen koeajan päätteeksi)