Geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor AtoomenergieTITEL IV - Bijzondere financiële bepalingenArtikel 182