Nariadenie Komisie (EÚ) č. 483/2010 z  2. júna 2010 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny