Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1362/2011 van de Commissie van 19 december 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Ptujski lük (BGA)]