Schriftelijke vraag E-1989/10 van João Ferreira (GUE/NGL) aan de Commissie. Vinho verde