Verordening (EU) nr. 1276/2009 van de Commissie van 22 december 2009 tot vaststelling van de forfaitaire waarde van de in het visseizoen 2010 uit de markt genomen visserijproducten die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de financiële vergoeding en het hierop betrekking hebbende voorschot