Zaak T-151/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 juni 2009 — Guedes — Indústria e Comércio/BHIM — Espai Rural de Gallecs (Gallecs) ( Gemeenschapsrecht — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Gallecs — Oudere nationale en communautaire beeldmerken GALLO, GALLO AZEITE NOVO, GALLO AZEITE — Relatieve weigeringsgrond — Ontbreken van verwarringsgevaar — Tekens die niet overeenstemmen — Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009] )