Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten (Voor de EER relevante tekst)(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)