Schriftelijke vraag E-3385/08 van Rebecca Harms (Verts/ALE) aan de Commissie. Tweede vraag over P-2009/08: Toelaatbaarheid van de verbouw van genetisch gemodificeerde maïs in het Nedersaksische biosferenreservaat Elbetal