Zaak T-400/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 16 september 2009 — Zero Industry/BHIM — zero Germany (zerorh+) ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk zerorh+ — Oudere nationale beeld- en woordmerken zero — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Soortgelijke waren — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] )