DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnuti Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Albánskou republikou o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánské republice (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Zpravodaj: Bodil Valero