Schriftelijke vraag E-3239/10 van Geoffrey Van Orden (ECR) aan de Commissie. EU-financiering voor opstellen grondwet Zimbabwe