Benoeming van een lid van de Rekenkamer – de heerJan Kinšt Besluit van het Europees Parlement van 25 maart 2010 over de voordracht van Jan Kinšt als lid van de Rekenkamer (C7-0015/2010 – 2010/0803(NLE))