Schriftelijke vraag E-4617/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) aan de Commissie. Sluiting van Irida, het enige centrum in Griekenland voor personen met slechtziendheid en meervoudige invaliditeit