TITJUR Spanje/Raad Arrest van het Hof (Derde kamer) van 8 november 2007. # Koninkrijk Spanje tegen Raad van de Europese Unie. # Visserij - Verordening (EG) nr. 27/2005 - Verdeling van vangstquota over lidstaten - Toetredingsakte van Koninkrijk Spanje - Einde van overgangsperiode - Vereiste van relatieve stabiliteit - Non-discriminatiebeginsel - Nieuwe vangstmogelijkheden - Ontvankelijkheid. # Zaak C-141/05.