Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 december 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky (COM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS))