Gevoegde zaken T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 en T-98/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 25 oktober 2007 — SP e.a./Commissie ( Mededingingsregelingen — Producenten van betonstaal — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 65 KS — Beschikking gegeven krachtens EGKS-Verdrag na expiratie van dit verdrag — Onbevoegdheid van Commissie )