Zaak C-154/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 20 maart 2007 — Firma 01051 Telekom GmbH/Bondsrepubliek Duitsland