Schriftelijke vraag E-5725/06 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Raad. Uitstoot broeikasgassen en kerosineheffing militaire luchtvaart