Lieta T-103/09: Prasība, kas celta 2009. gada 11. martā — von Oppeln-Bronikowski un von Oppeln-Bronikowski/ITSB — Pomodoro Clothing ( promodoro )