Schriftelijke vraag E-4478/09 van Martin Ehrenhauser (NI) aan de Commissie. Galileo — fase 1 en fase 2 (planning)